Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

Call Centre

Sprzedaż prowadzona zarówno przez platformę internetową, jak i punkty obsługi klienta wspomagana jest przez call centre oraz komunikację z klientem za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego. Infolinia pod numerem 801 000 000 pełni funkcję sprzedażową oraz informacyjną. Profesjonalni konsultanci pomogą wybrać oraz zakupić najkorzystniejszy produkt ubezpieczeniowy spośród kilkudziesięciu dostępnych.