Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > Usługi > Business case > CASE - ubezpieczenia grupowe

CASE - ubezpieczenia grupowe

Profil klienta

Firma posiadająca kilka polis zawartych z różnymi ubezpieczycielami zarządzanych w dużym rozproszeniu. Każdy z oddziałów firmy objęty był oddzielna polisą.

Działania

  • W pierwszym etapie zakończono funkcjonowanie polis zawartych regionalnie.
  • W kolejnym etapie wdrożono nowy, ogólnopolski program skierowany do wszystkich zatrudnionych. Funkcjonował on obok dwóch innych programów (również ogólnopolskich), zachowanych na życzenie klienta.
  • Stworzono projekt ujednolicenia programu ubezpieczenia grupowego pracowników opartego na wyborze jednego ubezpieczyciela.
  • Jednocześnie  dla potrzeb obsługi administracyjnej stworzony został system informatyczny pozwalający na pełną obsługę administracyjną realizowaną bez udziału pracowników firmy.

Wyniki

  • Wdrożono jednolity program ubezpieczenia grupowego (jeden nowy ubezpieczyciel) oraz zamknięto dotychczas obowiązujące polisy. Wdrożenie nowego programu uwzględniało płynne - trwające 3 miesiące - przechodzenie ubezpieczonych do nowego programu.
  • Z uwagi na atrakcyjniejsze warunki (między innymi zniesienie całkowite karencji) do programu przystąpiła duża grupa osób dotychczas nie ubezpieczonych.
  • W ramach czynności obsługowych przejęliśmy całkowicie administrowanie programem maksymalnie ograniczając konieczne czynności administracyjne wykonywane przez pracowników naszego klienta.
  • Ubezpieczeni pracownicy posiadają indywidualne konta dostępne przez internet dzięki, którym mogą kontaktować się z nami, korzystając z dostępnych formularzy czy rejestrować roszczenia.