Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > Usługi > Business case > CASE - ubezpieczenia komunikacyjne

CASE - ubezpieczenia komunikacyjne

Profil klienta

Firma transportowa posiadająca 350 zestawów składających się z ciągników siodłowych i naczep - jeden z liderów branży w Polsce.

W chwili rozpoczęcia współpracy firmę charakteryzowały następujące wskaźniki:

 • Wskaźnik szkodowości prostej w ryzykach AC i OC łącznie (stosunek odszkodowań i rezerw na odszkodowania do opłacanej składki) - 183%.
 • Wskaźnik częstości OC (ilość szkód OC do ilości ubezpieczonych pojazdów) - 32%.
 • Wskaźnik częstości AC (ilość szkód AC do ilości ubezpieczanych pojazdów) - 89%.

Powyższe wskaźniki świadczyły o niewłaściwym działaniu w zakresie prewencji szkodowej oraz zarządzania ryzykiem. Skutkowały one opłacaniem bardzo wysokich składek za ubezpieczenia AC i OC - ok. 70% wyższych niż średnia dla branży. Firma nie prowadziła ewidencji szkód, tym samym nie wykonywała analiz szkodowości.

Działania

 • Uzyskaliśmy z zakładów ubezpieczeń szczegółowe zestawienia szkód za ostatnie trzy lata.
 • Dokonaliśmy analizy szkód w wyniku, której stwierdzono, że 87,5% szkód AC to szkody o wartości poniżej 2 000 zł (zgłaszane głównie, jako parkingowe).
 • Stwierdziliśmy, że klient nie ma jednolitej polityki w zakresie napraw powypadkowych, co skutkuje ok. 35% wyższymi kosztami napraw od średniej w branży.
 • Wdrożenie systemu prewencyjnego, którego głównymi założeniami były:
  • Kary finansowe w wysokości 1 000 zł za każdą szkodę AC (bez możliwości regresu z OC) niezależnie od przyczyny jej powstania.
  • Rozwiązanie umowy z kierowcą powodującym w ciągu 1 roku więcej niż 2 szkody AC z własnej winy.
  • System nagród finansowych za nie powodowanie szkód.

Wyniki

System prewencyjny został wdrożony po 3 miesiącach współpracy. Efekty jego funkcjonowania po pierwszym roku współpracy były następujące:

 • Wskaźnik szkodowości prostej w ryzykach AC i OC łącznie (stosunek odszkodowań i rezerw na odszkodowania do opłacanej składki - 91%.
 • Wskaźnik częstości OC (ilość szkód OC do ilości ubezpieczonych pojazdów) - 9%.
 • Wskaźnik częstości AC (ilość szkód AC do ilości ubezpieczanych pojazdów) - 26%.

Koszty ubezpieczeń na kolejny okres ubezpieczenia w wariancie pełnym uległy obniżeniu o 41%.

Dodatkowo:

 • Wdrożyliśmy ubezpieczenie AC z franszyzą redukcyjną 1 000 zł oraz podwójnym stop loss limitem z progami na poziomie 300 000 zł.
 • Uzyskaliśmy od ubezpieczyciela dofinansowanie do zakupu systemu logistycznego opartego na technologii GPS - 8% składek.
 • Wdrożyliśmy program ubezpieczenia OC podmiotów gospodarczych prowadzących działalność transportową (kierowców).

Podjęte działania pomogły efektywnie obniżyć łączne koszty związane ze składkami ubezpieczeniowymi i kosztami napraw powypadkowych nie refundowanych przez ubezpieczycieli o 81% w stosunku do stanu początkowego. Firma wdrożyła efektywne zarządzanie flotą w zakresie operacyjnym i kosztowym.