Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

Grupa MAK

MAK Investments S.A. to spółka holdingowa kontrolująca grupę podmiotów świadczących usługi brokera i agenta ubezpieczeniowego. Grupa specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych, w szczególności w segmencie masowych ubezpieczeń komunikacyjnych dla importerów pojazdów, firm leasingowych i dealerów samochodowych. Spółki wchodzące w skład Grupy pośredniczą także w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych. Źródłem przychodów Grupy MAK są kwoty pochodzące od zakładów ubezpieczeń z tytułu prowizji od składek lokowanych u ubezpieczycieli za pośrednictwem Grupy.

Holding obsługuje około 700 klientów korporacyjnych, głównie w Polsce, a także w Czechach, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji i Rumunii. Grupa zatrudnia ponad 300 osób, w tym 20 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych.