Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

Historia

W 2000 roku grupa menedżerów związanych z rynkiem ubezpieczeń, od początku zmian ustrojowych w Polsce, zawiązała spółkę Ubezpieczeniowy Dom Brokerski MAK Sp. z o. o. Założyciele spółki pełnili przez wiele lat kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń oraz międzynarodowych firmach brokerskich. Motywacją otworzenia własnej firmy brokerskiej było dążenie do świadczenia usług ubezpieczeniowych najbardziej dopasowanych do potrzeb klientów.

W 2001 roku nastąpiło nawiązanie współpracy operacyjnej i kapitałowej spółki Ubezpieczeniowy Dom Brokerski MAK Sp. z o. o. ze spółką brokerską Oxford Brokers Group Sp. z o. o., która zmieniła nazwę na MAK Ubezpieczenia Komunikacyjne Sp. z o. o. Wówczas nastąpiła ścisła specjalizacja w zakresie obsługiwanych linii ubezpieczeń. MAK Ubezpieczenia Komunikacyjne rozpoczął oferowanie zaawansowanych usług z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczeniowy Dom Brokerski MAK świadczył obsługę ubezpieczeń majątkowych, finansowych, od odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyka niestandardowe.

W 2001 roku rozpoczęto współpracę ze specjalistycznymi agencjami ubezpieczeniowymi: Konsultant (obecnie: Agencja Konsultant Sp. z o. o.) oraz Agencją Wasilewski i Olech (obecnie: Agencją Wasilewski i Olech Sp. z o. o.).

W 2008 roku spółka MAK Ubezpieczenia Komunikacyjne Sp. z o. o. zmieniła nazwę na MAK Ubezpieczenia Sp. z o. o. oraz przejęła kontrolę nad spółką Ubezpieczeniowy Dom Brokerski MAK Sp. z o. o.

Od 2009 roku w ramach Grupy działalność agencyjną prowadzi Dealer Direct Polska Sp. z o. o., która jest odpowiedzialna za rozwój masowych programów ubezpieczeniowych dla dealerów samochodowych.

W 2010 roku powołano spółkę AKM Invest Sp. z o. o. (obecnie: Superpolisa Sp. z o.o.) dedykowaną do obsługi kanału detalicznego.

W 2010 roku założona została spółka MAK Investments S.A., do której na przełomie 2010 oraz 2011 roku zostały wniesione udziały następujących spółek: Agencja Konsultant Sp. z o. o., Agencja Wasilewski i Olech Sp. z o. o., M.A.K. Ubezpieczenia Sp. z o. o.

Obecnie kluczowym podmiotem w ramach struktury kapitałowej Grupy MAK jest spółka MAK Investments S.A., która jako spółka holdingowa zarządza Grupą MAK