Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

MAK Ubezpieczenia

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. - największa spółka w Grupie pod względem realizowanych przychodów i zysków.

Firma realizuje działalność brokera ubezpieczeniowego specjalizującego się w obsłudze zaawansowanych programów ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz finansowych.

MAK Ubezpieczenia zalicza się do ścisłego grona największych na polskim rynku brokerów ubezpieczeniowych pod względem liczby obsługiwanych polis, składek lokowanych w zakładach ubezpieczeń oraz ilości skutecznie obsługiwanych szkód.

Biorąc pod uwagę liczbę obsługiwanych polis, wartość składek lokowanych w zakładach ubezpieczeń, a także ilość obsługiwanych szkód osiągamy dużo lepsze wyniki niż obecni na polskim rynku najwięksi światowi brokerzy.

Realizując obsługę w zakresie wszystkich linii ubezpieczeń specjalizujemy się między innymi w ubezpieczeniach komunikacyjnych, co wpływa na wysoki poziom kompetencji merytorycznej, technologicznej i operacyjnej. Specjalizacja w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych znajduje również odzwierciedlenie w naszej wszechstronności - obsługujemy floty samochodowe, programy dealerskie, firmy leasingowe oraz firmy o profilu car fleet management.

MAK Investments S.A. posiada 100% kapitału zakładowego.