Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

O firmie

MAK Investments S.A. to spółka holdingowa kontrolująca grupę podmiotów świadczących usługi brokera i agenta ubezpieczeniowego. Grupa specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych, w szczególności w segmencie masowych ubezpieczeń komunikacyjnych dla importerów pojazdów, firm leasingowych i dealerów samochodowych. Holding obsługuje około 700 klientów korporacyjnych, głównie w Polsce, a także w Czechach, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji i Rumunii. Grupa zatrudnia ponad 300 pracowników etatowych, w tym 20 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych, oraz współpacuje z blisko 4000 agentami.
 

W 2017 roku spółki Grupy MAK wygenerowały przychód w wysokości 149 mln zł, obsłużyły 410 tysięcy polis, a łączna wartość ulokowanych składek wyniosła 780 mln zł.

 


Holding rozwija się zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i akwizycje innych podmiotów w branży, w tym firm brokerskich oraz agencyjnych, posiadających ugruntowaną pozycję w wybranych segmentach rynku krajowego.

Grupa prowadzi także ekspansję na rynek klientów detalicznych poprzez uruchomieniej nowych kanałów dystrybucji, w tym budowę platformy transakcyjnej dostępnej pod adresem www.superpolisa.pl. Uzupełnieniem oferty on-line jest sieć punktów obsługi klienta, multiagencyjna struktura partnerska oraz call centre.

Zarząd realizuje projekty, których założeniem jest dalsza penetracja najbardziej perspektywicznych segmentów rynku, w szczególności segmentu grupowych ubezpieczeń osobowych oraz zdrowotnych. Grupa zamierza wdrażać kolejne projekty w oparciu o  innowacyjne narzędzia informatyczne w procesie obsługi indywidualnych polis pracowniczych. Firma posiada platformę internetową, której funkcjonalność pozwala klientom na znaczące oszczędności czasu pracy działów human resources obsługiwanych przedsiębiorstw.