Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > O firmie > Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe

Rynek ubezpieczeń w Polsce

Rynek ubezpieczeń jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów rynku finansowego w Polsce. Wartość całego rynku mierzona, jako suma składek przypisanych brutto w 2012 roku wyniosła 62,64 mld zł i była o 9,66% (5,52 mld zł) wyższa, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Sektor ubezpieczeń ogółem odnotował zysk techniczny równy 4,18 mld zł (na poziomie wyższym o 14,69% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego) i zysk finansowy w wysokości 6,63 mld zł (na poziomie wyższym o 10,37% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Wypłacalność sektora kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Na koniec 2012 r. wszystkie zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji spełniały wymóg pokrycia marginesu wypłacalności/kapitału gwarancyjnego środkami własnymi oraz pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami.

(Źródło: KNF)

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce dzieli się na dwa segmenty:

Segment ubezpieczeń na życie cechuje się wyższą stopą wzrostu oraz większą zmiennością. Z punktu widzenia wyników w poszczególnych grupach ubezpieczeń o poprawie wyniku technicznego w dziale I zadecydował przede wszystkim wzrost z 1,43 mld zł do 1,63 mld zł zysku w ubezpieczeniach grupy 5. Należy jednak wskazać, że w największych grupach ubezpieczeń działu I – grupie 1 i 3 – nastąpił spadek wielkości zysku technicznego (odpowiednio o 10,63 mln zł oraz 99,80 mln zł). W 2012 roku w dziale ubezpieczeń na życie odnotowano wzrost zysku technicznego (o 3,42% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego) do poziomu 3,46 mld zł.

W ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych wypracowany został zysk techniczny w wysokości 0,72 mld zł (wyższy o blisko 141,39% w porównaniu z ubiegłym rokiem) oraz zysk finansowy netto równy 3,39 mld zł (wyższy o 9,80% w stosunku rocznym).
W poszczególnych grupach o poprawie wyniku technicznego w dziale II zadecydowała głównie poprawa wyniku technicznego w grupach 3 (auto-casco) oraz 10 (OC komunikacyjna), przy czym w grupie 10 zakłady ubezpieczeń ponownie zanotowały stratę techniczną (na poziomie 0,43 mld zł, niższą o 0,21 mld zł w porównaniu z rokiem 2011).
Główną pozycję kosztów zakładów ubezpieczeń stanowiły koszty związane z wypłatą odszkodowań i świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia. W okresie IV kwartałów 2012 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 39,96 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. Wartość ta nieznacznie wzrosła o 0,39%, czyli o 0,15 mld zł w porównaniu z 2011 r. <więcej informacji>

(Źródło: KNF)