Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > O firmie > Strategia rozwoju > Rozwój przez przejęcia

Rozwój przez przejęcia

Rozwój Grupy będzie odbywał się również poprzez akwizycje firm brokerskich oraz agencyjnych, posiadających ugruntowaną pozycję w wybranych segmentach rynku krajowego. Przesłanką dla przeprowadzania akwizycji wybranych podmiotów jest możliwość zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz potencjalne oszczędności w zakresie kosztów zarządzania firmą. W planach spółki leży dokonywanie przejęć firm brokerskich, jeśli pojawiające się możliwości akwizycji będą reprezentowały szansę na budowanie wartości Grupy.