Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > O firmie > Otoczenie rynkowe > Rynek brokerów ubezpieczeniowych

Rynek brokerów ubezpieczeniowych

W świetle przepisów regulujących działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem i doradcą ubezpieczeniowym, który działa na zlecenie i w interesie podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Aby móc wykonywać działalność brokerską należy spełnić szereg wymogów ustawowych oraz uzyskać zezwolenie od KNF i wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Podwaliny rynku brokerów ubezpieczeniowych powstały w 1990 roku i od tamtego czasu rynek ten ewoluował stając się ważnym kanałem dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w Polsce. <więcej informacji>