Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

Sieć punktow obslugi klienta

Uzupełnieniem dla platformy internetowej jest sieć punktów obsługi klienta prowadzących sprzedaż ubezpieczeń i pozwalających na bezpośrednie dotarcie do klientów detalicznych. W sieci rozmieszczonych w miastach dużej i średniej wielkości na trenie całej Polski sprzedawany jest kompleksowy pakiet różnych produktów ubezpieczeniowych pochodzących od wiodących zakładów ubezpieczeń. W POK klienci obsługiwani są przez konsultantów doradzających przy wyborze optymalnego dla klienta produktu ubezpieczeniowego. Klient może wybrać najkorzystniejszą dla siebie pod względem ceny i zakresu ubezpieczenia polisę z oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dodatkowo, w przypadku zaistnienia szkody, klienci mają możliwość bezpłatnego otrzymania asysty przy dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli.

Spółka planuje dalsza rozbudowę sieci punktów obsługi w ciągu następnych lat. Sprzedaż wspomagana jest przez profesjonalne call centre.