Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > O firmie > Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Rozwój Grupy będzie się odbywał zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i akwizycje innych podmiotów w branży. W planach Grupy jest dalsza penetracja najbardziej perspektywicznych segmentów rynku w szczególności segmentu grupowych ubezpieczeń osobowych, ubezpieczeń zdrowotnych. Grupa planuje także ekspansję na rynek ubezpieczeń dla klientów detalicznych poprzez rozwój nowych kanałów dystrybucji, w tym budowę platformy internetowej dla klientów detalicznych. Uzupełnieniem dla platformy będzie rozwój sieci butików ubezpieczeniowych, w miastach dużej i średniej wielkości.

Rozwój Grupy będzie odbywał się poprzez: