Bartosz Grześkowiak

Absolwent AMP Advanced Management Program IESE University of Navarra. W 2003 r. ukończył roczne studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości. Absolwent Akademii Rolniczej, Wydziału Rolniczego w Poznaniu oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu ubezpieczeń, zarządzania, finansów i sprzedaży.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem ubezpieczeń – w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przez kilka lat pełnił funkcje menadżerskie, aby ostatecznie w 2008 r. zająć stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży (Kanał Brokerski).

Z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeszedł do Towarzystwa Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA S.A., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Odpowiadał za kierowanie Departamentem Ubezpieczeń Korporacyjnych.

Przez cały okres pracy brał czynny udział w budowaniu i realizacji strategii firmy.

Posiada zdany egzamin brokerski (2018 r.).