Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > Kontakt > Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

MAK Investments S.A.

Adres rejestrowy i korespondencyjny:
Al. Wilanowska 212
02-765 Warszawa

tel.: (+48 22) 852 30 60 - 61; 852 26 76
fax: (+48 22) 852 30 60 wew.18

e-mail: mak-investments@mak-investments.pl

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Al. Wilanowska 208 lok. 7 (II piętro)
02-765 Warszawa

tel.: (+48 22) 852 30 61
fax: (+48 22) 852 30 60 wew.18

e-mail: makubezpieczenia@makubezpieczenia.pl

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. - Oddział Katowice

ul. Mariacka 17
40-014 Katowice

tel.: (+48 32) 203 17 04
fax: (+48 32) 203 17 46

e-mail: dagmara.petlik@makubezpieczenia.pl

Agencja Konsultant Sp. z o.o.

Al. Wilanowska 212
02-765 Warszawa

tel.: (+48 22) 852 30 60 - 61; 852 26 76
fax: (+48 22) 852 30 60 wew.18

e-mail: sekretariat@agencja-konsultant.pl

Agencja Wasilewski i Olech Sp. z o.o.

Al. Wilanowska 208 lok. 41 (V piętro)
02-765 Warszawa

tel.: (+48 22) 853 41 44
fax: (+48 22) 853 41 45

e-mail: agencja@wasilewski-olech.com.pl

Dealer Direct Polska Sp. z o.o.

Al. Wilanowska 212
02-765 Warszawa

tel.: (+48 22) 852 30 60 - 61; 852 26 76
fax (+48 22) 852 30 60 wew. 18

e-mail: agencja@ddpolska.pl

Polska Korporacja Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Al. Wilanowska 212
02-765 Warszawa

tel.: (+48 22) 678 25 97
fax (+48 22) 678 26 03

e-mail: info@pku.com.pl