Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

O firmie

MAK Investments S.A. to spółka holdingowa kontrolująca grupę podmiotów świadczących usługi brokera i agenta ubezpieczeniowego. Grupa specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych, w szczególności w segmencie masowych ubezpieczeń komunikacyjnych dla importerów pojazdów, firm leasingowych i dealerów samochodowych. Holding obsługuje około 1000 klientów korporacyjnych, głównie w Polsce, a także w Czechach, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji i Rumunii. Grupa zatrudnia ponad 300 pracowników etatowych, w tym 30 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych oraz współpracuje z blisko 4000 agentów.

W 2017 roku spółki Grupy MAK wygenerowały przychód w wysokości 149 mln zł, obsłużyły 410 tysięcy polis, a łączna wartość ulokowanych składek wyniosła 780 mln zł.


Holding rozwija się zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i akwizycje innych podmiotów w branży, w tym firm brokerskich oraz agencyjnych, posiadających ugruntowaną pozycję w wybranych segmentach rynku krajowego.
Grupa prowadzi także ekspansję na rynek klientów detalicznych poprzez uruchomienie nowych kanałów dystrybucji, w tym budowę platformy transakcyjnej dostępnej pod adresem www.superpolisa.pl. Uzupełnieniem oferty on-line jest sieć punktów obsługi klienta, multiagencyjna struktura partnerska oraz call center.
Zarząd realizuje projekty, których założeniem jest dalsza penetracja najbardziej perspektywicznych segmentów rynku, w szczególności segmentu grupowych ubezpieczeń osobowych oraz zdrowotnych. Grupa zamierza wdrażać kolejne projekty w oparciu o innowacyjne narzędzia informatyczne w procesie obsługi indywidualnych polis pracowniczych. Firma posiada platformę internetową, której funkcjonalność pozwala klientom na znaczące oszczędności czasu pracy działów human resources obsługiwanych przedsiębiorstw.
Grupa MAK pragnie dzielić się swoim sukcesem, aktywnie wspierając kulturę i sport. Od marca  2017 r. sprawujemy mecenat nad Teatrem 6. Piętro, a od kwietnia 2018 r. jesteśmy sponsorem Gal Boksu.