Jako licencjonowany broker specjalizujemy się w tworzeniu programów ubezpieczeniowych dla flot samochodowych w przedsiębiorstwach niezależnie od branży, którą reprezentują.

Zajmujemy się także obsługą importerów i dealerów samochodowych, firm leasingowych oraz podmiotów o profilu car fleet management.

Z naszych rozwiązań korzysta kilkuset Klientów na terenie całego kraju. Dostarczamy im najbardziej konkurencyjne oferty ? zarówno pod względem ceny, jak i zakresu ochrony.

MAK Ubezpieczenia dostarcza szereg usług:

Zarządzanie

Opracowanie koncepcji i procedur na potrzeby zakupu
i zarządzania ubezpieczeniem

Dokumentacja

Przygotowanie pełnej dokumentacji oraz wdrożeniem
i realizacją założeń ochrony

Negocjacje

Negocjacje z ubezpieczycielem

Audyt floty

Audyt funkcjonowania floty i wdrażanie rozwiązań obniżających szkodowość,
a tym samym redukujących koszty ochrony

Nasza oferta zawiera pełne spektrum
dostępnych na rynku rozwiązań

To nie tylko standardowe rodzaje ochrony OC i AC, ale również dodatkowe produkty komunikacyjne, takie jak Assistance, GAP, NNW Ochrona Prawna, Sieć Warsztatów Partnerskich oraz Usługi Telematyczne.

Rozwijamy nowoczesne technologie

Rozległą wiedzę produktową i procesową uzupełniamy nowoczesnymi technologiami.

Nasi Klienci otrzymują dzięki temu dostęp do najbardziej zaawansowanych aplikacji służących do administrowania ubezpieczeniami oraz procesami likwidacji szkód. Inwestujemy w systemy IT:

  • EFS (Effigence Insurance System) daje możliwość intuicyjnego, prowadzonego w pełni online zarządzania programem ubezpieczeniowym.
    Dzięki niej możliwe jest m.in. modyfikowanie zakresu ochrony, odnowienie polis czy dokonywanie płatności.
  • ECMS (Effigence Claims Management System) wspiera procesy likwidacji szkód. Stanowi zarówno bazę szkód, jak i narzędzie do archiwizowania dokumentacji szkodowej, kosztorysowania czy bezpośredniej obsługi roszczeń.

Najważniejsze zalety naszego oprogramowania to:

Dostępność

Całodobowa dostępność online

Interfejs

Przejrzysty i nowoczesny interfejs użytkownika

Zabezpieczenia

Stabilność i brak ryzyka
nieuprawnionego logowania

Baza danych

Zaawansowane możliwości gromadzenia
i przetwarzania danych

Uprawnienia

Elastyczny system uprawnień
i autoryzacji do danych

Raporty

Dostęp online do analiz i raportów
na żądanie Klienta

Case study

Firma transportowa posiadająca 350 zestawów składających się z ciągników siodłowych i naczep, będąca jednym z liderów w swojej branży na polskim rynku, zleciła nam analizę i optymalizację dotychczas stosowanego w firmie programu ubezpieczeniowego.

Przed rozpoczęciem współpracy z nami firma nie prowadziła analiz szkodowości i opłacała składki za OC i AC o ok. 70% wyższe niż średnia dla branży.

W ramach podjętych działań:

  • przeanalizowaliśmy szkody zgłaszane do ubezpieczycieli w ciągu ostatnich trzech lat,
  • ustaliliśmy, że 87,5% szkód AC nie przekraczało 2 tys. zł,
  • oceniliśmy, że w związku z brakiem jednolitej polityki dotyczącej napraw powypadkowych ich koszty są o ok. 35% wyższe niż średnio w branży,
  • wdrożyliśmy system motywacyjno-prewencyjny dla kierowców firmy ? nagrody za bezszkodową jazdę i kary za powodowanie szkód.

Efekty

Po 12 miesiącach od wdrożenia powyższego systemu stosunek odszkodowań i rezerw na odszkodowania do składki ubezpieczeniowej zmniejszył się ze 183% do 91%. Liczba szkód OC w stosunku do ubezpieczonych pojazdów spadła z 32% do zaledwie 9%, a w przypadku AC z 89% do 26%.

Oszczędności

Pozwoliło to obniżyć koszt ubezpieczenia na kolejny okres o 41%. Kolejne oszczędności przyniosła zaproponowana przez nas modyfikacja zakresu programu ubezpieczeniowego. Łączne koszty związane ze składkami za polisy i kosztami napraw powypadkowych nierefundowanych przez ubezpieczycieli zostały obniżone aż o 81%.