Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > Usługi > Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Obsługa brokerska w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych związana jest z szerokim pakietem korzyści. Główne z nich to możliwość uzyskania optymalnego pod względem warunków i kosztów programu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz całkowite scedowania na nas realizacji programu. Główne realizowane przez MAK funkcje brokera w zakresie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych to:

1. Opracowanie programu ubezpieczeń komunikacyjnych zawierającego:

 • Strategię wyboru zakładu ubezpieczeń
 • Koncepcję warunków ubezpieczeń
 • Procedury zawierania ubezpieczeń
 • Procedury likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych
 • Koncepcję wysokości i różnicowania wysokości stawek ubezpieczeniowych

2. Negocjacje z zakładami ubezpieczeń celem wypracowania oferty spełniającej wymogi opracowanego programu ubezpieczeń komunikacyjnych.

3. Opracowanie umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych na podstawie wynegocjowanej oferty.

4. Opracowanie wzorów dokumentacji polisowej oraz dokumentacji związanej z realizacją procedur zawierania ubezpieczeń i likwidacji szkód.

5. Opracowanie, wdrożenie i realizacja procedur:

 • Zawierania ubezpieczeń
 • Raportowania zawartych ubezpieczeń
 • Raportowania płatności składki
 • Kontroli terminów ekspiracji ubezpieczeń
 • Likwidacji szkód
 • Raportowania stanu likwidacji szkód

Naszą przewagę biznesową budujemy na rozwoju potencjału informatycznego. Od lat inwestujemy w najnowocześniejsze aplikacje, które pozwalają nam w sposób profesjonalny obsługiwać dowolne ilości umów ubezpieczeń, szkód oraz dowolne pod względem ilościowym i logistycznym struktury operacyjne i sprzedażowe naszych klientów.

Wykorzystujemy najbardziej zaawansowane na rynku aplikacje opracowane we współpracy z Effigence Sp. z o.o.: EIS (Effigence Insurance System) oraz ECMS (Effigence Claims Management System). Cechami ogólnymi tych rozwiązań są:

 • Dostępność w trybie 24/7 poprzez przeglądarkę internetową
 • Brak ryzyka nieuprawnionego dostępu do aplikacji zapewnia korzystanie z bezpiecznych połączeń (SSL, SSH, VPN), technologia J2EE stosowana dla dużych systemów, w których stabilność jest jednym z kluczowych kryteriów oceny
 • Przejrzystość interfejsu użytkownika
 • Elastyczny system uprawnień i autoryzacji do danych
 • Funkcje bazy danych
 • Najbardziej dopracowane narzędzia wsparcia sprzedaży ubezpieczeń
 • Efektywne narzędzia wykonywania i kontroli procedur likwidacji szkód


EIS (Effigence Insurance System)

Efigence Insurance System to unikalne, w pełni sieciowe rozwiązanie. Trzonem aplikacji są starannie dopracowane mechanizmy oferowania i zawierania ubezpieczeń w trybie on-line. Intuicyjne, dynamiczne formularze ubezpieczeniowe SmartForms, obudowane narzędziami pomocy sprawiają, że wypełnianie skomplikowanych wniosków staje się proste nawet dla osób, które wcześniej nie używały formularzy. System automatycznie taryfikuje warianty ubezpieczenia odpowiadające kryteriom zapytania i porównuje je między sobą. Odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe generowane są w momencie zarejestrowania umowy ubezpieczenia. Wystarczy je wydrukować i podpisać.

Aplikacja oferuje rozbudowane narzędzia pozwalające na elastyczne rozliczanie struktur sprzedaży, obsługę płatności kolejnych rat, obsługę aneksów oraz zarządzanie klientami.

Wdrożenie Efigence Insurance niesie ze sobą szereg korzyści, wśród których najważniejsze to możliwość sprawnego tworzenia nowych kanałów dystrybucji, redukcja kosztów administracyjnych związanych z procesem sprzedaży, precyzyjny underwriting i skuteczna kontrola sieci sprzedaży.


ECMS (Effigence Claims Management System)

ECMS to rozwiązanie wspierające procesy likwidacji szkód. Funkcjonalność aplikacji daleko wykracza poza przemyślaną bazę danych szkód. Rozwiązane zostały między innymi takie obszary, jak: gromadzenie dokumentacji szkodowej, kosztorysowanie, obsługa roszczeń i bilansowanie szkody. System pozwala zapanować nad terminowością procesów likwidacyjnych, a wbudowane narzędzia automatyzujące szereg czynności likwidacyjnych zasadniczo podnoszą efektywność pracowników. Unikalny system zadań pomaga likwidatorom wyznaczać optymalny rytm pracy nad wieloma szkodami w tym samym czasie.