Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z szeregiem zagrożeń, a dobrą kondycją firmy może zachwiać często nawet pozornie niewielka szkoda.

Przez lata obecności na rynku nauczyliśmy się precyzyjnie dopasowywać ubezpieczenia majątkowe do potrzeb naszych Klientów.

Oferta MAK Ubezpieczenia w kompleksowy sposób zbiera dostępne na rynku produkty adresowane do biznesu ? niezależnie od jego wielkości: od korporacji po średnie i małe przedsiębiorstwa. W naszym portfolio znajdują się szyte na miarę programy tworzone pod kątem potrzeb różnych branż. Pomagamy chronić zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Nasi brokerzy są specjalistami w następujących obszarach

Przedsiębiorstwa

Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa             …………………………………………………………………..

Cyberatak

Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych

OC Zawodowe

OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. OC obowiązkowe, zawodowe, D&O)

Handel

Gwarancje ubezpieczeniowe, należności handlowe

Branżowe

Ubezpieczenia dedykowane konkretnym branżom (np. budowlanej, transportowej)

Agro

Ubezpieczenia dla sektora AGRO, w tym uprawy

Dajemy Klientom pewność i bezpieczeństwo

Kwalifikacje i doświadczenie MAK Ubezpieczenia wynikają z szerokiej wiedzy produktowej naszych brokerów,  ich zdolności negocjacyjnych oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji w poszczególnych kategoriach produktowych. Klientom dajemy pewność i bezpieczeństwo zawieranych transakcji.
Krok po kroku, konsekwentnie prowadzimy ich przez zawiłości świata ubezpieczeń. Rzetelnie oceniamy potrzeby i analizujemy oczekiwania, a najlepsze dostępne na rynku rozwiązania produktowe oferujemy zawsze w optymalnych cenach.
Sukces zbudowaliśmy na umiejętności dopasowania do rzeczywistych potrzeb Klientów. Wyróżnia nas nie tylko wszechstronna wiedza, ale także unikalne rozwiązania produktowe.

Budujemy przewagę konkurencyjną naszych Klientów

Redukcja kosztów

Gwarancja niskich składek
i szerokiego zakresu ubezpieczenia …………………………………………………………….

Ochrona

Zapewnienie ciągłości działalności – fundusz prewencyjny, ubezpieczenia utraty zysku,                 szybka likwidacja

Gwarancja

Gwarancję utrzymania płynności finansowej – ubezpieczenie należności handlowych                      krajowych i zagranicznych

Case study

Firma z sektora przemysłu ciężkiego posiadała udziały w kilku spółkach zależnych, które miały pełną autonomię w zakresie zawierania ubezpieczeń.

W ramach podjętych działań

Udało się zoptymalizować programy ubezpieczeniowe spółek zależnych.

Pomimo korzystniejszych warunków ochrony żadna z nich nie poniosła większych niż dotychczasowe kosztów, a część z nich uzyskała realne oszczędności i jakość ochrony nieosiągalną indywidualnie.

Ubezpieczenie majątku

Wykorzystaliśmy skalę działania spółki-matki, aby zaproponować spółkom zależnym korzystne warunki ubezpieczeń majątku.

Umowa

Skonstruowaliśmy umowę ubezpieczenia OC spółki-matki w taki sposób, aby w zakresie pokrytych ryzyk i sum gwarancyjnych zapewniała optymalną ochronę wszystkich podmiotów

Ochrona

Znacząco poprawiliśmy poziom ubezpieczeń OC, ponieważ zarówno zastany zakres pokrycia, jak i limity odpowiedzialności uznaliśmy za zdecydowanie niewystarczające.