team3
Do you want to file a complaint? Fill in the form.
    Proszę o udzielenie odpowiedzi na złożoną przeze mnie reklamację:
    pocztą elektroniczną na adres e-mailpocztą tradycyjną na adres zamieszkania

    Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurą składania i rozpatrywania reklamacji w MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.