W celu zgłoszenia swojej osoby do udziału w debacie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w debacie. Administratorem danych osobowych jest MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mak-investments.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Dane osobowe przetwarzane będą w celach: organizacji debaty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest marketing bezpośredni (wyłącznie w przypadku wyrażania odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych).
  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające, z których usług administrator korzysta w celach związanych z organizacją debaty, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych również podmioty przetwarzające, z których usług administrator korzysta w celach związanych z wysyłką takich informacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od zakończenia debaty, a w przypadku wyrażania odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych do czasu jej wycofania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


  Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu pobrania kompendium wiedzy “Tarcza antywirusowa MAK”.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MAK Ubezpieczenia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa w celu udostępnienia mi Kompendium Wiedzy – Tarcza antywirusowa MAK

   MASZ PYTANIA?

   W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości – prosimy o kontakt na nr telefonu +48 22 852 30 61 lub adres e-mail szkody@makubezpieczenia.pl.