Masz pytanie dotyczące naszej oferty? Skontaktuj się z nami!

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 , 02-672 Warszawa
tel. +48 (22) 852-30-61
e-mail: makubezpieczenia@makubezpieczenia.pl

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. 

Oddział Katowice

ul. Kościuszki 66
40-047 Katowice
tel. +48 (32) 203-17-04
e-mail: katowice@makubezpieczenia.pl

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. 

Oddział Toruń

ul. Henryka Dąbrowskiego 2 lok. 207
87-100 Toruń
tel. +48 (56) 477 10 53
e-mail: torun@makubezpieczenia.pl

team3
Chcesz zgłosić reklamację? Wypełnij formularz.Proszę o udzielenie odpowiedzi na złożoną przeze mnie reklamację:
pocztą elektroniczną na adres e-mailpocztą tradycyjną na adres zamieszkania

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurą składania i rozpatrywania reklamacji w MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Masz sprawę związaną z przetwarzaniem danych osobowych?
Skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych.

Spółka MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, którego rolą jest prawidłowe i zgodne przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Danuta Kurdziel

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

Listownie:
MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
Prosimy o dopisek: „IOD”

Telefonicznie:
+48 (22) 852-30-61

Mailowo:
iod@mak-investments.pl