Masz sprawę związaną z przetwarzaniem danych osobowych?
Skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych.

Spółka MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, którego rolą jest prawidłowe i zgodne przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Aldona Kończal

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

Listownie:
MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
Prosimy o dopisek: IOD

Telefonicznie:
+48 (22) 852-30-61

Mailowo:
iod@mak-investments.pl