Opracowanie założeń programu grupowych
ubezpieczeń osobowych, wynegocjowanie
ostatecznego kształtu z ubezpieczycielem
i jego wdrożenie nie wyczerpują
naszej definicji obsługi Klienta.

Przez cały czas funkcjonowania umowy zapewniamy Klientom pełne wsparcie nie tylko merytoryczne, ale również technologiczno-administracyjne.

Posiadamy unikatowe rozwiązania informatyczne ułatwiające adaptację ubezpieczeń u Klientów i pozwalające nam w niemal 100% przejąć od nich późniejsze zarządzanie programem.

Obsługa programów grupowych ubezpieczeń osobowych

Bezpieczeństwo

Dzięki wykorzystaniu naszej technologii
zabezpieczamy procedury związane
z obowiązkiem informacyjnym ubezpieczającego
oraz zapewniamy pełne bezpieczeństwo
przetwarzania danych osobowych.

Zarządzanie

Skracamy też czas potrzebny na wdrożenie
programu niezależnie od liczby przystępujących
do niego pracowników, a z działów kadr
i administracji zdejmujemy obowiązek
administrowania grupowym ubezpieczeniem.

Raporty

Jedynymi czynnościami do wykonania po stronie
Klienta są informowanie pracowników
o możliwości dołączenia do ubezpieczenia
i powiadamianie nas o zmianach kadrowych
w celu opracowania przez nas
miesięcznych raportów.

Zapewniamy wygodne narzędzie
dla ubezpieczonych pracowników

Zautomatyzowaliśmy proces zarządzania ubezpieczeniem, również po stronie osób przystępujących do grupowego programu. Każdy pracownik i członek jego rodziny otrzymuje dostęp do indywidualnego konta internetowego. Za jego pośrednictwem może przystąpić do ubezpieczenia (e-deklaracja).
Ponadto w każdej chwili może skontaktować się z nami, wprowadzić zmiany do swojego ubezpieczenia, np. zmieniając zakres ochrony, a także dane osobowe, uposażonych itd. Czynności te można wykonać nawet z poziomu smartfona.

Wspieramy naszych Klientów

poprzez sprawowanie merytorycznej i prawnej pieczy nad całym procesem przygotowania i wdrożenia programów osobowych

e-Deklaracje

Udostępnienie pracownikom Klienta oraz członkom ich rodzin elektroniczną aplikację służącą do rejestracji w programie lub modyfikacji danych ubezpieczonych w trakcie trwania ubezpieczenia.

Szkolenia

Realizacja działań informacyjnych, szkoleniowych i technicznych.

Rozliczenia

Przygotowanie i przekazywanie do Ubezpieczyciela i do Klienta wymaganych raportów rozliczeniowych.

Dokładność

Terminowa realizacja comiesięcznych formalności.