"Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej"

Data ogłoszenia:

2020-12-07

Termin składania ofert:

2020-12-16

Ogłoszenie o przetargu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

"Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Biała Podlaska wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz spółkami miejskimi"

Data ogłoszenia:

2020-12-08

Termin składania ofert:

2020-12-17

Ogłoszenie o przetargu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania